Mają Państwo pytania?

Chętnie doradzimy!

Telefon do nas »

Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Bürkert Contromatic G.m.b.H.
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

  Typ MS03 - Moduł czujnika przewodności

  Produkt-Foto Typ MS03

  Przedstawione na ilustracjach produkty mogą nieznacznie różnić się od produktów rzeczywistych.

  • Produkt-Foto Typ MS03

  Opis typu

  Moduł mierzący przewodność. Czujnik zaprojektowany jest do pracy na płycie tylnej do cieczy w systemie analizy on-line typu 8905. Przewodność dostarcza informacji na temat stężenia materiałów rozpuszczonych w wodzie. Wartość bezwzględna pomiaru jest wskaźnikiem stałej właściwości wody, jednak szybkie zmiany tej wartości mogą oznaczać także zmiany niepożądane. Wzrastająca lub opadająca wartość pomiaru może także być wskaźnikiem sprzężenia zwrotnego. Moduł czujnika przewodności zawiera komorę z 2 elektrodami. W systemie wytworzone są połączenia elektryczne i cieczy poprzez płyty tylne. Moduł czujnika komunikuje się z systemem poprzez büS, co umożliwia całkowicie automatyczne zarejestrowanie w systemie analizy on-line. Jeśli czujnik prrzyłączy się do systemu, zostanie przejęty na listę uczestników büS i można go dalej dopasowywać do wymagań klienta.

  • Całkowita kompatybilność z systemami büS i licznymi dalszymi modułami czujników
  • Komora rezystancyjna z 2 elektrodami
  • Hot Swap umożliwia wymianę modułu czujników podczas pracy.
  • Minimalne zużycie wody analizowanej

  Przy wyborze właściwego produktu prosimy uwzględniać dane techniczne, ilustracje i wskazówki dla użytkownika zawarte w karcie katalogowej produktu.

  Aplikacje i narzędzia

  CAD Model

  Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.


  Pobieranie

  Arkusz danych

  Opis
  Rozm. pliku
  Język / Kraj
  DTS Conductivity sensor cube 2 MB EN / EU
  DTS Online Analysis System 724,7 kB EN / EU
  DTS Leitfähigkeit Sensor-Cube 2 MB DE / DE
  DTS Module capteur de conductivité 2 MB FR / FR
  DTS Online-Analyse-System 727,5 kB DE / DE
  DTS Système d'analyse en ligne 726,3 kB FR / FR

  Instrukcja obsługi

  Opis
  Rozm. pliku
  Język / Kraj
  MAN Operating 8905 with housing 2 MB EN / EU
  MAN Operating MS03 Conductivity 1,8 MB EN / EU
  MAN Bedienung 8905 mit Gehäuse 2 MB DE / EU
  MAN Bedienung MS03 Leitfähigkeit 1,8 MB DE / EU
  MAN Manuel MS03 Conductivité 1,8 MB FR / EU
  MAN Manuel, 8905 avec boitier 2,1 MB FR / EU