Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Zasada pomiaru element oporowy pt100

Przebieg oporności PT100

Do pomiarów elektrycznych temperatury bardzo często wykorzystuje się zależność temperaturową oporu elektrycznego metali. Wzrasta on wraz ze wzrostem temperatury. Zjawisko to nazywa się PTC (Positive temperature coefficient). W przemysłowej technice pomiarowej stosuje się platynę jako metalowy materiał oporowy, gdyż wysoka odporność chemiczna, dobra powtarzalność właściwości elektrycznych i łatwa obróbka stanowią najlepsze warunki dla takich zastosowań. W normie DIN EN 60751 zdefiniowano oporności elektryczne i dopuszczalne odchyłki w zależności od temperatury. Wartość znamionowa czujnika PT100 wynosi 100 w temperaturze 0 °C.