Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Układy mostków pomiarowych

Uproszczony schemat elektryczny układu mostka pomiarowego (oporniki bezpośrednio w kanale przepływu)

Czujniki pomiarowe termicznych metod pomiaru, to oporniki elektryczne i część mostka pomiarowego. Mogą znajdować się one bezpośrednio w kanale przepływu (przyrząd przepływu głównego) lub mogą obejmować kanał przepływu (przyrząd przepływu pobocznego).