Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Systemy multi-reakcyjne

Pod tym pojęciem rozumie się urządzenia do jednoczesnego wykonywania reakcji w indywidualnie nastawianych warunkach, jak temperatura, ciśnienie i skład.

Istnieje przy tym zapotrzebowanie na określone domieszki gazów, mieszanek gazowych i/lub płynów.