Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Regulator o działaniu ciągłym (PI)

Do wymagających zadań regulacyjnych stosuje się regulatory o działaniu ciągłym.

Istnieją różne regulatory o działaniu ciągłym, zastosowanie znajdują głównie regulatory P, PI, PD i PID. Te typy regulatorów różnią się dynamiką, to znaczy właściwościami wielkości nastawczej w funkcji czasu w zależności od uchybu regulacji.

Regulatory te charakteryzują się odpowiedzią skokową, także przebiegiem wielkości regulowanej w funkcji czasu po skokowej zmianie wielkości wejściowej, odchyłką regulacji xw.

Moja lista do porównania