Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Regulacja prądu w celu kompensacji nagrzewania cewek

Ponieważ z powodu nagrzewania się cewek oporność zmienia się w funkcji czasu, elektronika sterowania posiada regulację prądu.

Szczególnie w otwartych obwodach regulacji (tryb sterowania) nie powinno się rezygnować z regulacji prądu. W zamkniętych obwodach procesu regulacja prądu jest nieistotna.

Moja lista do porównania