Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Przygotowanie sprężonego powietrza

Przygotowanie sprężonego powietrza

Celem przygotowania sprężonego powietrza jest, aby sprężone powietrze

  • było w znacznym stopniu wolne od obcych ciał, obcych materiałów i wody. Zwiększa się niebezpieczeństwo korozji, połączenie z olejem tworzy emulsje i pogarszają się właściwości ślizgowe części ruchomych.
  • było regulowane do wymaganego ciśnienia pracy.
  • zawierało smar lub było bez smaru (zależnie od wymagań technologicznych).

Moja lista do porównania