Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Przewodność elektrolityczna

Komora pomiarowa zawiera dwie otwarte elektrody, do których doprowadza się napięcie zmienne.

Medium znajduje się w bezpośrednim kontakcie z elektrodami. Podane napięcie wytwarza prąd w zależności od oporności medium (prawo Ohma). Geometria komory pomiarowej (powierzchnia S i odległość d) określona jest przez iloraz K=d/S. Na podstawie znajomości stałej komory K i pomiaru wytworzonego prądu oblicza się przewodność roztworu.

Zasada pomiaru przewodności elektrolitycznej