Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Pomiar potencjału oksydacyjno-redukcyjnego

Elektroda potencjału oksydacyjno-redukcyjnego mierzy potencjał roztworu na podstawie obecności określonych jonów.

Potencjał ten powstaje pomiędzy metalową elektrodą pomiarową (platynową lub złotą) i elektrodą odniesienia (Ag/AgCl). Dostarczana jest informacja na temat zdolności utleniającej lub redukcyjnej roztworu.