Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Pomiar materiałów gazowych

Ilustracja zmiany objętości zależnie od miejsca pomiaru

Pomiar materiałów gazowych

W przeciwieństwie do płynów gazy są ściśliwe. Gęstość gazu zmienia się w zależności od ciśnienia i temperatury. Zgodnie ze wzorem stanu idealnego gazu

objętość zmienia się w przykładzie na rys. 1 z 1 m³ przed sprężarką do 0,172 m³ za sprężarką. Ponieważ w przykładzie chodzi o przepływ, podana jest objętość w odniesieniu do czasu (przepływ objętościowy). Na rysunku przedstawiono strumień masowy powietrza. Pozostaje on stały na całym odcinku i wynosi 1,205 kg/h. Gęstość zmienia się z 1,205 kg/m³ przed sprężarką na 7,001 kg/m³ za sprężarką. Zazwyczaj przepływ masowy podaje się jako znormalizowany przepływ objętościowy, tzn. jako strumień objętości odniesiony do stanu normalnego zgodnie z normą DIN 1343.