Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Pobór prądu przez elektromagnesy prądu zmiennego

Elektromagnes prądu przemiennego przy większych skokach wytwarza większą siłę przyciągania niż porównywalny elektromagnes prądu stałego.

Pobór prądu elektromagnesów prądu zmiennego determinowany jest przez indukcyjność. Wraz ze wzrostem skoku maleje opór indukcyjny, co powoduje wzrost poboru prądu. Dlatego w chwili załączenia przepływa większy prąd elektryczny. Elektromagnesy prądu zmiennego w chwili włączenia, a więc przy maksymalnej szczelinie powietrznej, pobierają znacznie większą moc niż przy przyciągniętej zworze.