Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Oprogramowanie komunikatora przepływu masowego

Oprogramowanie komunikacyjne - komunikator przepływu masowego

  • konfiguracja i parametryzacja urządzenia możliwa jest przy pomocy programu komputerowego - komunikatora przepływu masowego poprzez interfejs RS-232, na przykład konfiguracja wejść i wyjść binarnych, diod LED, wartości granicznych itd.
  • można konfigurować wyłączniki wartości granicznych (limity) dla wartości zadanej/rzeczywistej, wielkości nastawcze i zintegrowany licznik całkowity.
  • dynamikę urządzenia można odpowiednio dostosować.
  • można zdefiniować działanie urządzenia w sytuacji awaryjnej, np. osiągnięcie wartości bezpieczeństwa, całkowite otwarcie lub zamknięcie zaworu.
  • funkcja automatycznego strojenia: automatyczne dostosowanie regulatora do właściwości urządzenia.
  • można konfigurować nastawną funkcję blokującą przy osiąganiu wartości zadanej.
  • można założyć profil wartości zadanej, tzn. wprowadzić wartości wielkości zadanych z odpowiednimi interwałami czasowymi w pożądanej kolejności, które w przyszłości samoczynnie osiągnie urządzenie (np. po aktywacji wejścia binarnego).