Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Metody pomiaru, magnetyczno-indukcyjne

Principle of Full MID

Płynne, przewodzące medium masowe przepływa przez odcinek rurociągu z szybkością v, w którym nad 2 cewkami magnetycznymi M wytwarza się stałe pole magnetyczne B. 2 cewki magnetyczne M są naprzeciwko siebie rozmieszczone zewnątrz na rurze. Pole magnetyczne M i przepływ przewodzącego medium powoduje, że pomiędzy elektrodami E1 i E2 indukuje się napięcie zgodnie z prawem Faraday'a. Napięcie jest proporcjonalne do prędkości przepływu, a tym samym proporcjonalne do przepływu. Przetwornik pomiarowy wzmacnia sygnał i przekształca go w sygnał zunifikowany (np. 4 - 20 mA).