Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Factory Mutual (FM)

Obowiązują one w USA i Kanadzie.

Amerykański Urząd do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) opracował regulacje OSHA. W normie 29 CFR dla instalacji lub urządzeń elektrycznych wymaga się, aby zamontowane były tylko takie urządzenia, których podane wymagania bezpieczeństwa zostały sprawdzone przez NRTL (National Registered Test Laboratory). Tak zwane NRTL obejmują między innymi:

  • Underwriters Laboratories (UL), z 3 różnymi rodzajami dopuszczeń:
    UL-Listed
    UL-Recognized
    UL-Classified
  • Factory Mutual (FM)
  • Canadian Standarts Association (CSA).

 

Firma Bürkert posiada takie dopuszczenie i oferuje swoje usługi jako przedstawiciel innym firmom. Firma Bürkert może przeprowadzić kompletne dopuszczenie CSA od wykonania pomiarów do sporządzenia dokumentacji.

Moja lista do porównania