Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Dokładność pomiaru

Oznacza stopień dokładności pomiaru 

Najbardziej realistyczny jest zapis łączony:

± x % v. M. ± y % v. E.

gdzie v.M. oznacza wartość pomiaru, a v.E. to wartość  końcowa