Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Czas włączenia

Czas włączenia (ED) oznacza czas pomiędzy włączeniem i wyłączeniem prądu wzbudnika systemu magnetycznego.

Suma czasu włączenia i bezprądowej przerwy tworzy czas cyklu. Pod pojęciem względnego czasu włączenia (%) rozumie się stosunek czasu włączenia do czasu cyklu w procentach:

ED względny = (czas włączenia/czas cyklu) x 100 [%].

Pod pojęciem pracy ciągłej (DB) rozumie się sposób pracy, w którym czas włączenia trwa tak długo, aż osiągnięta zostanie praktycznie temperatura ustalona przez podgrzanie magnesu (100% ED).

Moja lista do porównania