Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Zrównoważony rozwój

Pracujemy nad tym – Bürkert na drodze do neutralności klimatycznej

Będąc firmą rodzinną, kwestie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej były zawsze głęboko zakorzenione w kulturze korporacyjnej firmy Bürkert i, co nie mniej ważne, należały do fundamentu naszych wartości korporacyjnych.

W tym kontekście zrównoważony rozwój i ochrona klimatu są oczywiście bardzo ważnymi zagadnieniami dla nas w firmie Bürkert. Pomaganie naszym klientom w spełnianiu wyższych standardów w zakresie ochrony środowiskowa to tylko jeden z aspektów. My sami jako firma musimy i chcemy obejmować odpowiedzialność i zmniejszyć nasz własny ślad ekologiczny. Omawianie zrównoważonego rozwoju to jedno – ale tak naprawdę liczy się działanie.

Dlatego w Bürkert obraliśmy wyraźny kierunek: w ramach projektu „203ZER0” działamy w różnych obszarach, aby do 2030 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

 

Nasz cel

Neutralność klimatyczna do
2030

Jesteśmy świadomi faktu, że nasza działalność przedsiębiorcza wiąże się z obciążeniem dla naszego otoczenia, a naturalne zasoby naszej planety są ograniczone. W firmie Bürkert wyznaczyliśmy sobie cel strategicznego podejścia do kwestii ochrony klimatu.

Nasza droga do neutralności klimatycznej

Pracownicy

Scope 3
  • E-mobilność
  • Kompensacja klimatyczna

Lokalizacje

Scope 1 + 2
  • Budowa z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
  • Ekologiczny prąd
  • E-mobilność
  • Kompensacja klimatyczna

Produkty

Scope 3
  • Proces rozwoju produktu
  • Kompensacja klimatyczna

Aktualne działania w firmie Bürkert

Ekologiczny prąd

Od 2021 roku wszystkie niemieckie lokalizacje są zaopatrywane w ekologicznie wytwarzaną energię elektryczną. Umożliwiło to osiągnięcie redukcji emisji CO2 na poziomie >90% w zakresie wykorzystywanego prądu elektrycznego (na podstawie normy GHG Protocol). Ponadto koncentrujemy się w równym stopniu na rozbudowie naszych własnych systemów do wytwarzania energii odnawialnej, jak również na ocenie zużycia energii i wdrażaniu środków do zmniejszenia zużycia.

E-mobilność

Flota pojazdów firmy Bürkert jest stale poszerzana o różne pojazdy elektryczne. Ponadto w zakładach we wszystkich lokalizacjach w Niemczech dostępne są stacje do ładowania prądem elektrycznym.

Kompensacja klimatyczna

Jesteśmy świadomi faktu, że nasza działalność przedsiębiorcza wiąże się z obciążeniem dla naszego otoczenia, którego obecnie nie da się całkowicie uniknąć. Dlatego częścią naszej całościowej strategii klimatycznej jest kompensacja pozostałych emisji. Firma Bürkert otrzymuje certyfikaty kompensacyjne z projektu ponownego zalesiania, który został certyfikowany zgodnie z surowymi zasadami standardu Gold.

Budowa z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

Oprócz celu optymalnego wykorzystywania lokalizacji, w przypadku nowych budynków Bürkert od zawsze już bardzo istotne są cele ekologiczne. Obejmuje to również działania w szerokim wymiarze na rzecz oszczędnego obchodzenia się z zasobami, energią, a także oszczędnymi metodami w zaopatrzeniu i dystrybucji. Tak więc np. na przykład kampus Bürkert otrzymał certyfikat TÜV za swoją neutralną pod względem emisji CO2 i szczególnie sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi konstrukcję – wyznaczając standard również dla przyszłych projektów budowlanych.

Analiza śladu węglowego (CO2) naszych rozwiązań

Aby wypełnić naszą odpowiedzialność korporacyjną, konieczne jest precyzyjne ukierunkowanie procesu rozwoju produktu na zrównoważony rozwój. W tym celu aktualnie dokonujemy analizy, w których punktach generowany jest CO2 i gdzie można to zredukować, co stanowi pierwszy krok w kierunku produkcji neutralnej pod względem emisji CO2.

Oprócz naszych działań mających na celu zmniejszenie emisji CO2, zobowiązujemy się do przestrzegania norm ustanowionych w naszym Code of Conduct (Kodeksie postępowania) i naszej Polityce dotyczącej praw człowieka.