Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Zaopatrzenie

Sukces firmy Bürkert, wiodącego na świecie przedsiębiorstwa w branży pomiarów, sterowania i regulacji, zależy znacząco od naszych dostawców.

Mann und zwei Frauen sitzen am Verhandlungstisch

Firma Bürkert dąży do długotrwałej i partnerskiej współpracy z wybranymi dostawcami. W zakresie jakości, logistyki i struktury kosztów zaliczają się oni do czołówki światowej. Tendencje prowadzą od dostawców regionalnych do globalnych, od dostawców części do dostawców systemów oraz od dostawców do partnerów w projektowaniu. Nasze konkretne wymagania wobec dostawców koncentrują się między innymi na:

 • Dążeniu do produktów niewadliwych
 • Elastyczności
 • Krótkich terminach dostaw
 • Zapotrzebowaniu rocznym od 1 do 1 000 000 sztuk
 • Zaopatrzeniu na bazie umów ramowych
 • Otwarciu na koncepcje logistyczne, jak na przykład na system Kanban
 • Możliwości dostaw do naszych zakładów w Niemczech i we Francji, w razie potrzeby także do innych miejsc poza Europą
 • Aktywnej współpracy w opracowaniu projektów i gotowość do pójścia nową, innowacyjną drogą
 • Konkurencyjnych cenach, które podlegają ciągłej optymalizacji
 • Certyfikacji zgodnie z DIN EN ISO 9001 lub IATF 16949
 • Przede wszystkim certyfikacia zgodnie z ISO 14001 lub podobnymi normami.
 • Przede wszystkim certyfikacji zgodnie z OHSAS BS 18001 lub podobnymi normami.
 • Gotowości do ponoszenia odpowiedzialności socjalnej (corporate social responsibility)
 • Spełnieniu wymagań ustawowych i urzędowych (na przykład RoHS & REACH)

Jeśli uważają Panstwo, że mogą spełnić te wymagania stawiane dostawcom, prosimy wypełnić nasz formularz informacyjny dla dostawców. Następnie prosimy odesłać formularz z dołączonymi materiałami w postaci prospektów ze swojego zakładu na następujący adres e-mail: beschaffung@burkert.com

Poniżej zamieszczone są dalsze informacje dotyczące różnych grup materiałowych lub zespołów ds zakupów w firmie Bürkert.

Inne linki:

 • Tworzywa sztuczne i elastomery:
 • Metale i obróbka metali:
 • Komponenty elektroniczne i podzespoły oraz płytki drukowane:

Materiały dotyczące kosztów ogólnych, opakowań, dóbr inwestycyjnych itd.: