Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Compliance

Compliance (zgodność z przepisami), integralność i etyczne zarządzanie to fundamentalne elementy kultury firmy Bürkert, które definiują nasze działania korporacyjne. Więcej informacji można znaleźć w naszym Kodeksie postępowania.

Code of Conduct (CoC) (Kodeks postępowania)

Firma Bürkert zobowiązuje się do działania z zachowaniem odpowiedzialności społecznej zgodnie z zasadami Code of Conduct opublikowanego wspólnie przez ZVEI i VDMA. Wspólnie ze swoimi członkami oba te stowarzyszenia opracowały Code of Conduct do etycznego sposobu prowadzenia biznesu oparty na najlepszych praktykach. Code of Conduct jest integralną częścią naszego postępowania biznesowego opartego na poszanowaniu wartości. Firma Bürkert oczekuje od wszystkich swoich dostawców, że będą przestrzegać określonych w wyżej wymienionym Kodeksie zasad jako fundamentalnego zobowiązania umownego w ramach naszych relacji biznesowych.

Tutaj można pobrać podpisany Kodeks postępowania Burkert Austria GmbH.

Tekst ten jest dostępny (w 12 językach) na stronie internetowej VDMA. W przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do dokumentu za pośrednictwem linku, należy skontaktować się z osobą kontaktową w firmie Bürkert.

Wykorzystujemy każdą okazję do ulepszenia naszych usług, a wskazówki postrzegamy jako formę wsparcia.

Polityka dotycząca praw człowieka

 

Punkt przesyłania zgłoszeń Bürkert

Wykorzystujemy każdą okazję do ulepszenia naszych usług, a wskazówki postrzegamy jako formę wsparcia. Informacje na temat niewłaściwego postępowania lub naruszenia naszego Code of Conduct, w tym naszej Polityki dotyczącej praw człowieka, można przesłać za pośrednictwem naszej sekcji kontaktu. Dostępne są następujące opcje kontaktowe:

Ponadto istnieje możliwość kontaktu z zewnętrznym punktem przyjmowania zgłoszeń. Przegląd zewnętrznych punktów przyjmowania zgłoszeń.