Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Zawory Robolux stosowane z czapkami sterującymi serii ELEMENT

Technika procesów przetwórczych w warunkach higienicznych stawia wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa i czyszczenia instalacji. Te wymagania są szczególnie wysokie w przypadku procesów separacji lub kiedy musi być zagwarantowana czystość mediów poprzez utrzymanie sterylnych warunków procesów. Wielu trudnością związanych z instalacjami zbiornikowymi w sektorze farma i biotechnologii udaje się zapobiec dzięki multiportowym zaworom i kompleksowym, bazującym na multiportach rozdzielaczom, jak zawory Robolux marki Bürkert Fluid Control Systems.

Multiportowe zawory Robolux odznaczają się dzięki kompaktowej konstrukcji, świetnym możliwościom czyszczenia i wysoką niezawodnością procesu. Bazując na technologii zaworów membranowych te opatentowane zawory łączą niezależne funkcje przełączania dla dwóch procesów w jednym korpusie z jedną tylko membraną i jednym napędem. Kompaktowy zawór muliportowy potrzebuje około 40% mniej miejsca niż tradycyjny rozdzielacz i pozwala na lepszą sterylizację. Znikomy wolumen wewnętrzny oraz eliminacja strefy martwej przyśpieszają czyszczenie i tym samym podnoszą wydajność procesu i dochód z produktu. Dzięki kompaktowej konstrukcji potrzeby instalacji i serwisów są bardzo zredukowane.

W ramach nowej koncepcji napędów zawory Robolux mogą być łączone z czapkami sterującymi serii ELEMENT. Dzięki temu otwierają się nowe możliwości dla zdecentralizowanej automatyzacji procesów produkcyjnych w środowisku higienicznym. Poprzez integrację wszystkich niezbędnych funkcji automatyzacji w czapce sterującej zawory mogą być wyposażone we wszystkie potrzebne komponenty automatyzacji bezpośrednio w miejscu montażu. Przy wykorzystaniu interfejsu AS jako łącza dla Feldbus można dostrzec zalety tego rozwiązania w praktyce. Do doprowadzenia zasilania, sygnalizacji i komunikacji potrzeba zaledwie jednego podwójnego łącza, aby podpiąć SPS do maksymalnie 62 zaworów. Czapka sterująca jako element centralny przejmuje pneumatyczne funkcje sterowania, sygnalizacji i diagnostyki, a także komunikacji Bus dla zaworów procesowych.

Moja lista do porównania