Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Utrzymanie czystości zaworów regulacyjnych wewnątrz i na zewnątrz

Nowoczesne higieniczne aplikacje kontrolujące przepływ mają bardzo wysokie standardy, jeśli chodzi o warunki czystości, nie tylko w odniesieniu do komponentów mających bezpośredni kontakt z medium procesowym, ale także w stosunku do zewnętrznych powierzchni. Konstruowanie i instalowanie kompletnych systemów kontroli przepływu spełniających te surowe kryteria wymaga eksperckiej wiedzy na temat konstrukcji i innowacyjnych urządzeń produkcyjnych, a także zrozumienia istoty aplikacji.

Ian Webster, Field Segment Manager, Hygienic Processing pharmaceutical w Bürkert Fluid Control Systems, przygląda się specyficznym wymaganiom tego sektora i mówi, jak im sprostać.

Systemy regulacji procesowej działające w higienicznych warunkach są przedmiotem szczegółowych regulacji i certyfikatów, a także podlegają regularnej kontroli, aby zapewnić stałą zgodność z normami. Aby sprostać bieżącym i niektórym przyszłym wymaganiom nadzoru, przedsiębiorstwa bardzo ostrożnie planują nowe instalacje, ale także starannie sprawdzają ostatnie innowacje, które mogą być wdrażane do istniejącego procesu produkcyjnego.

Do wielu procesów higienicznych używa się procedur czyszczenia, albo CIP (clean –in-place), albo SIP (staem-in-place), aby utrzymać higieniczne warunki w układzie rurowym i zaworach regulacyjnych. Te procesy mogą być w znacznym stopniu automatyczne i, pod warunkiem, że system jest skonstruowany prawidłowo, bardzo wydajne, jeśli chodzi o dezynfekcję i czyszczenie. Efektywność tych systemów jest również zależna od konstrukcji zaworów, która powinna minimalizować wewnętrzny wolumen i unikać martwych stref, mogących zahamować proces czyszczenia.

Świetna wytrzymałość i podatność na wypłukiwanie stali nierdzewnej czyni ją materiałem wybieranym na ogromną większość zbiorników, rurociągów i zaworów, ale osiągnięcie wysokiego standardu czystości pociąga za sobą poprawę jakości surowych materiałów. Niektóre zawory, jak ROBOLUX marki Bürkert, wykorzystują system elektrycznego polerowania, który wymaga usunięcia 30 µm metalu z powierzchni kontaktu z medium za pomocą specjalnego elektrolitu i z użyciem prądu stałego (DC). Materiał nie jest więc usuwany mechanicznie, termicznie ani chemicznie. W rezultacie powierzchni zostaje nadana gładkość i połysk z dokładnością mikro; ewentualne uszkodzenia zewnętrznej warstwy są usunięte i mogą być wykorzystane właściwości czystej stali nierdzewnej.

W przeszłości proces polerowania mógł być wykonywany za pomocą ręcznej tarczy elektrycznej, co wymagało dużego nakładu pracy i było czasochłonne. Proces ten jest obecnie zautomatyzowany i można przy nim stosować pastę ścierną, która jest wielokrotnie wtłaczana przez korpus zaworu, aż do osiągnięcia finalnej gładkości o wartości mniejszej niż 0,4 µm. To prowadzi do wytworzenia jednolicie gładkiej powierzchni, polerowanej następnie z użyciem elektrolitu, a finalnie osiąga się efekt zbliżony do lustra dla wszystkich powierzchni mających kontakt z medium procesowym. Zastosowanie tych procesów umożliwia wytworzenie ekstremalnie gładkich powierzchni, nawet w kompleksowych aplikacjach, a to z kolei pozwala na efektywny proces CIP lub SIP.

W higienicznych aplikacjach, w których stosowane jest CIP / SIP najważniejszą sprawą jest zapewnienie, że cykl czyszczenia jest zarówno efektywny, jak i wydajny. W sytuacjach, gdy instalowane większe wyposażenie procesowe, tam prawie na pewno przeprowadzony zostanie test przed odbiorem technicznym, częścią którego jest wykazanie i dokumentacja efektywności procesu czyszczenia. Bürkert jest w stanie przetestować cykle czyszczenia i dowieść 100% niezawodności przepływu i podatności na czyszczenie kompletnego systemu zaworowego przy użyciu testu z ryboflawiną. Jako jeden z kilku producentów armatury i zaworów na świecie, który posiada i operuje takim testem, Bürkert zapewnia, że efektywność i  wydajność każdej instalacji jest sprawdzona. Bardzo ważne jest nie tylko wnętrze systemu kontroli przepływu, ale także część zewnętrzna wyposażenia musi spełnić szereg kryteriów, aby zostać uznaną za odpowiednią do instalacji higienicznych. Pozycjonery, regulatory, czujniki, szafy sterownicze grają dużą rolę w systemie kontroli i jako takie potrzebują odpowiedniej ochrony przed korozją i procesami czyszczenia.

Raz jeszcze stal nierdzewna jest materiałem dominującym, ale potrzebuje współgrać z mocną inżynierską konstrukcją, która minimalizuje zanieczyszczenie lokalnego środowiska i może wytrzymać regularne procesy czyszczenia, a więc strumień wody pod ciśnieniem i środki chemiczne. Ratingi IP, które wyznaczają poziom ochrony zarówno przed ciałami stałymi, jak i cieczami, dostarczają niezależnej oceny dla każdego komponentu, a więc IP66 i IP67 nadadzą się do aplikacji, które podlegają regularnemu czyszczeniu.

Bürkert kontynuuje rozwój innowacyjnych produktów, konstruowanych dla poprawy wydajności i wytrzymałości w szerokim obszarze aplikacji procesowych. Dzięki znacznemu doświadczeniu w konstruowania aplikacji z indywidualnych komponentów po kompletne systemy kontroli przepływu, Bürkert oferuje dopracowane rozwiązania spełniające ustawowe wymogi związane z procesami higienicznymi.

Poniższy link umożliwia ściągnięcie artykułu z dołączonymi zdjęciami o wysokiej rozdzielczości:

'Keeping control valves clean, inside and out'

Moja lista do porównania