Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Precyzyjne zasady z wyjątkową prędkością

W automatyzacji procesu coraz większym uznaniem cieszą się napędy elektryczne. Jako proste, inteligentne systemy oferują różnorodne możliwości do optymalizacji procesu. Teraz Bürkert oferuje obok napędzanych elektrycznie zaworów typu 3360/3361 także kompletny zawór procesowy, jako nowy wyznacznik jakości, niezawodności i rentowności. Obszarami zastosowania nowych zaworów są aplikacje, od których wymagana jest wysoka dokładność i stabilność procesu, a także aplikacje, których działanie bez sprężonego powietrza jest zaletą.

 

Specyfiką nowej grupy produktów marki Bürkert jest wysoka wydajność, porównywana z napędami pneumatycznymi. Z prędkością 6 mm/s i czasem zamykania poniżej 4 sekund Bürkert wyeliminował słaby punkt wielu zaworów procesowych z napędem elektrycznym i prędkością  od 0,1 … 3 mm/s. Zależnie od potrzeb w zaworach typu 3360/3361 można nastawiać prędkość, regulować ogranicznik skoku i zamykania, a także zdefiniować pozycję końcową. Kolejną cechą zaworów z napędem elektrycznym jest to, że w porównaniu z pneumatycznymi działają one prawie bez opóźnień i osiągają wymaganą pozycję bez przeskoków i niezależnie od ciśnienia medium zachowują się stabilnie. W przypadku awarii elektrycznej ciągłość pracy może być zapewniona przez baterię SAFEPOS energy-pack. Zawory marki Bürkert typ 3360/3361stanowią odpowiedź na rosnące wymagania klientów względem odczytu danych procesu i zaworu (tzw. trend „Industry 4.0“), a także na optymalne zintegrowanie z wewnętrzną siecią informatyczną firmy.

Istota działania i wykorzystanie produktu

W pracach nad zaworami procesowymi z napędem elektrycznym Bürkert podąża w kierunku obszarów, gdzie doprowadzenie sprężonego powietrza nie jest pożądane ani możliwe. To będą na przykład wielkopowierzchniowe systemy magazynowe ze zbyt długimi dystansami dla pojedynczych zaworów albo też instalacje do mobilnego i zdecentralizowanego przygotowania wody pitnej. Dodatkowa zaleta wykorzystywana jest w aplikacjach, gdzie konieczna jest wysoka precyzja i duża szybkość regulacji przy jednoczesnym zredukowaniu czasu martwego (przestoju), jak na przykład na stanowisku kontrolnym motorów. Zawory procesowe z napędem elektrycznym nadają się szczególnie do dokładnej regulacji temperatury medium za pomocą wymiennika ciepła w nowoczesnych aplikacjach N&G. Tu procentuje w szczególności specjalnie ukształtowana powłoka napędu, odpowiadająca w zakresie higieny wytycznym dyrektywy EHEDG. Surowa warunki otoczenia nie stanowią problemu dla wytrzymałego korpusu z poziomem zabezpieczenia IP65 / IP67, łatwego do czyszczenia i o zwartym designie.

Z punktu widzenia ekonomii zaletą dla użytkownika zaworów będą znikome koszty zużycia energii i oszczędności przy całej instalacji. Niskie koszty zużycia energii, ponieważ nie jest wymagany dopływ drogiego sprężonego powietrza. W odniesieniu do całej instalacji zbudowanej z nowych zaworów procesowych można zrezygnować całkowicie z systemu doprowadzającego sprężone powietrza lub odciążyć go. Odpadają także szafy sterujące, jak również pneumatyczne sterowniki.

Dane techniczne i przyłączenia

Na rynek zostały wprowadzone nowe zawory Bürkert jako zawory procesowe skośne (typ 3360) i zawory procesowe proste (typ 3361) ze średnicą nominalną od DN15 do DN50. Media to gazy, ciecze i para o temperaturach od -10 do 185 °C. Ciśnienie do około 16 bar. Dostępne przyłącza to przyłącze kołnierzowe, gwintowe, do wspawania i typu Clamp. Wielkość przepływu od 0,1 do 37 m3/h. Zasilanie elektryczne 24 V DC. Po wprowadzeniu na rynek nowe zawory procesowe z napędem elektrycznym będą dalej rozwijane. Planowane stopnie rozbudowy zaworu to zawór regulacyjny, membranowy, średnica nominalna do DN100, opcja ON/OFF, przyłącza do wszystkich systemów, jak Ethernet, Profinet, Modbus.

W zakresie komunikacji zawory procesowe można łączyć z platformą Efficient Device Integration Platform (EDIP), która stanowi krok do nowego trendu „Industry 4.0”. Platforma EDIP obejmuje sporą liczbę funkcji, urządzeń HMI i innych serwisów, które ułatwiają integrację systemową instalacji. Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu marki Bürkert, tzw. Communicator, zapewniony jest dostęp do funkcji diagnostycznych, takich jak monitoring danych procesowych, zgłoszenia alarmowe zależne od zadanych przez użytkownika parametrów.

Moja lista do porównania