Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Platforma systemowa dla ciśnieniowo–czasowego dozowania

Jeśli w zakresie techniki medycznej i laboratoryjnej, przemysłu farmaceutycznego lub w procesie produkcji żywności nalewane są media ciekłe precyzyjnie w małych i różnych ilościach, oferuje się wtedy często ciśnieniowo – czasowe dozowanie jako elastyczną i higieniczną metodę. W przeciwieństwie do pomp mechanicznych tu mechanika nie przeszkadza w przepływie medium, nie ma zanieczyszczeń powodowanych przez napęd, a zróżnicowane ilości można dozować z dużą powtarzalnością.

Bazując na ciśnieniowo-czasowym dozowaniu Bürkert zaprojektował platformę systemową z ciśnieniowo-czasową czapką dozującą jako częścią rdzeniową, która pozwala się dopasować w krótkim czasie do indywidualnych potrzeb. Projekt jest wspierany przez specjalistów od przepływów od koncepcji, przez konstruowania, aż po montaż i wypróbowanie. Po ustalonym czasie użytkownik otrzymuje kompletne rozwiązanie dozowania jako kompaktową jednostkę, gotową do przyłączenia, przetestowaną, z wymaganymi certyfikatami. Bürkert troszczy się o kompleksowy system zarządzania przepływem, od wejścia medium aż do miejsca dozowania.

Precyzyjnie, szybko, elastycznie

Przy dozowaniu ciśnieniowo – czasowym medium jest przez zawór transportowane z pojemnika ciśnieniowego do igły dozującej. Podczas tego procesu ciśnienie zbiornika oraz, jeśli jest potrzeba, również temperatura medium jest precyzyjnie regulowana, przy uwzględnieniu innych parametrów procesu, jak np. monitorowanie lepkości i opór strumienia. Przepływ medium jest sterowany przez otwarcie lub zamknięcie zaworu w zdefiniowanym czasie dla włączonego cyklu. Duża szybkość dozowania jest połączona z dużą dokładnością dozowania, przy jednoczesnym zachowaniu powtarzalności. Dozowanie pozostaje elastyczne, gdyż przez parametry czasu i ciśnienia zawsze można zmienić ilości przenoszonego medium. W zakresie od µl do wielu ml system nie ma ograniczeń. Z ciśnieniowo-czasowym dozowaniem można wykonywać bardzo dokładne pod względem ilościowym dozowania, tak więc np. przy napełnianiu blistrów nie powstają rozpryski, które potem przy zamykaniu opakowania powodowałyby problemy. Dzięki zastosowanemu systemowi zarządzania przepływem dozowanie może trwać nawet podczas uzupełniania zbiornika ciśnienia.  

Gotowy na 4. Rewolucję Przemysłową (Industry 4.0)

W obrębie systemu dozowania transfer danych przejmuje platforma EDIP (Efficient Device Integration Platform), z którą łączą się w inteligentną sieć wszystkie elektroniczne urządzenia marki Bürkert. Komunikacja w obrębie instalacji jest możliwa za pomocą dowolnego systemu Bus i tym samym wytyczone zostają kierunki działania odnośnie Industry 4.0. Jeśli zbiornik musi zostać napełniony, może przykładowo zostać automatycznie uruchomiony alert. Ciśnienie, temperatura, stan filtrów, przepływ i wiele innych można sprawdzić na odległość, cykle serwisowe można dopasować, a czyszczenie systemu da się przeprowadzić automatycznie, co minimalizuje przestoje.

Różne możliwości zastosowania

Obszary zastosowania ciśnieniowo-czasowego dozowania są szerokie. Może to być np. maszyna napełniająca w technice medycznej, w laboratorium analitycznym, w produkcji farmaceutycznej, w procesach produkcji żywności oraz w produkcji produktów konsumenckich, jak „mokre chusteczki”.

Moja lista do porównania