Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Narzędzie do kalibracji i czyszczenia modułów czujnikowych

Woda pitna jako środek spożywczy musi być precyzyjnie monitorowana w warunkach masowego zaopatrywania, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym oraz w produkcji używek. Z naszym sprawdzonym Systemem Analizy Online typu 8905 można zmierzyć wszystkie istotne dla tych branż parametry wody.

Modułowo rozbudowany system oferuje miejsce aż dla sześciu kostek czujnikowych, m.in. dla pomiarów ORP (oxidation reduction potential lub potencjał redox), pomiaru pH, chloru, zmętnienia albo przewodności.

W zależności od jakości wody czujniki te muszą być regularnie oczyszczane z kamienia, żelaza albo odkładów organicznych i przez to od nowa kalibrowane. Oprócz oferowanego dotychczas automatycznego i montowanego na stałe systemu czyszczenia MZ20, który czyści jednocześnie wszystkie czujniki i ściśle ustalonych cyklach, powstał teraz mobilny wariant, zasilany przez baterie przyrząd do czyszczenia i kalibracji MZ15. Umożliwia ono proste ręczne czyszczenie oraz ewentualną kalibrację pojedynczej kostki czujnikowej w miejscu jej zainstalowania, bez czasochłonnego dobierania odczynników. Użytkownik może teraz szybko i według potrzeb reagować na błędy i zabrudzenia i elastycznie nastawiać interwały czyszczenia i kalibracji, np. aby zapewnić specyficzne dla danej firmy lub aplikacji standardy jakości.

Lekkie narzędzie modułowe dostępne w wersji podstawowej przeznaczone jest do czyszczenia, natomiast w wariancie rozszerzonym zarówno do czyszczenia, jak i kalibracji. Zbiorniki z płynnym środkiem czyszczącym i opcjonalna część do kalibracji są poręcznie zintegrowane z narzędziem. System nastawiony jest na minimalne zużycie chemikaliów. Potrzebne płynne środki do czyszczenia i kalibracji można łatwo uzupełnić w zbiornikach. Kostki pomiarowe hot-swap są podczas pracy układu analizy pojedynczo wyjmowane, umieszczane w przyrządzie, przez niego oczyszczane ewentualnie kalibrowane i ponownie umieszczane w Systemie Analizy Online. Narzędzie MZ15 celem kalibracji może być podłączone poprzez specjalny łącznik jakim jest bazująca na CANopen  platforma EDIP marki Bürkert do 7” ekranu dotykowego lub komputera z wgranym oprogramowaniem Bürkert Communicator Software. To pozwala na szybką, prostą kalibrację i ułatwia prowadzenie dokumentacji.

 

Moja lista do porównania