Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Masowy przepływomierz /regulator przepływu MFC/MFM dla interfejsu Industrial Ethernet

Precyzyjne pomiary i regulacja wielu aplikacji

Bürkert prezentuje nową generację precyzyjnych masowych przepływomierzy (Mass Flow Meter, MFM) oraz masowych regulatorów przepływu (Mass Flow Controller, MFC) do gazów. Urządzenia te mają zintegrowany Industrial Ethernet Switch i wspomagają wszystkie rozszerzone protokoły Industrial Ethernet. Dzięki temu urządzenia mogą zostać elastycznie zintegrowane z istniejącymi aplikacjami. Oba urządzenia (typ 8741 i typ 8745) obejmują szeroki zakres regulacji i pomiarów i mogą być stosowane w warunkach wysokich i niskich ciśnień oraz małych i dużych przepływach.

Typowe zastosowania masowego przepływomierza i masowego regulatora przepływu to procesy obróbki metalu, szkła i ceramiki oraz techniki nakładania powłok, jak również produkcja pian w przemyśle żywnościowym i tworzyw sztucznych. Urządzenia te spotkać można również w fermentorach i przy obróbce wody. Aby sprostać rynkowym trendom rosnącej automatyzacji w urządzeniach zostały zaimplementowane wszystkie aktualnie wykorzystywane protokoły Industrial Ethernet. Użytkownik może wybrać między PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT albo Modbus TCP. Szczególnie jest to przydatne przy szukaniu rozwiązania dla aplikacji z różnymi systemami sterowania. W dokumentach opisujących urządzenia szczególną uwagę zwrócono na proste i łatwe ich uruchomienie. Bezkosztowe oprogramowanie „Bürkert Communicator“ ułatwia dostęp do urządzenia, diagnostykę i parametryzację, co sprawia, że stosowanie tych urządzeń jest szczególnie przyjazne użytkownikowi.

Szerszy zakres zastosowania

Przepływomierze i regulatory typu 8741 pozwalają na przepływ do 150 lN/min (w odniesieniu do N2), w przypadku typu 8745 jest to maksymalnie 2500 lN/min (w odniesieniu do N2). Dzięki dużej rozpiętości pomiaru urządzeń , ten sam MFC/MFM może być często używany w różnych miejscach – tym samym liczba urządzeń uczestniczących w procesie może zostać zredukowana. W przypadku masowych regulatorów przepływu stosowane są zawory proporcjonalne bezpośredniego działania. Typ 8745 dodatkowo może być łączony z napędzanym zaworem typu 3280 lub 3285. Umożliwia to zastosowanie w warunkach wysokich ciśnień do 22 bar. Średnica znamionowa zaworów może wynieść do DN20 przy aplikacji z dużym przepływem, nawet przy niskim ciśnieniu różnicowym, jak przykładowo przy regulacji palnika. Wszystkie MFC/MFM są dostępne z certyfikatem UL. Obok interfejsu Industrial Ethernet, niedługo dla typów 8741 i 8745 będą też dostępne wersje ze standardowym sygnałem, co dodatkowo rozszerzy spektrum zastosowania urządzeń.

Precyzyjna regulacja

Zastosowane czujniki obu typów oferują wysoką dokładność pomiaru i doskonałą powtarzalność. Ponieważ czujniki znajdują się bezpośrednio w strumieniu gazu, czasy reakcji urządzeń MFC/MFM są bardzo krótkie, a pomiar lub regulacja dokładne. Zasada termicznego pomiaru jest niezależna od wahań ciśnienia i temperatury. Czujnik, zawory proporcjonalne i regulator PI są cenionymi autorskimi urządzeniami marki Bürkert, perfekcyjnie ze sobą współgrającymi.

Moja lista do porównania