Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Certyfikowana platforma sterownicza

Aplikacje procesów przetwórczych w obszarach Ex są wykorzystywane w wielu, niekiedy naprawdę bardzo różnych branżach. Każdy użytkownik stawia bardzo konkretne wymagania certyfikowanej szafie sterowniczej i jej „wnętrzu”. Oferując platformę sterowniczą o spójnej konstrukcji firma Bürkert stawia do dyspozycji elastyczną i równocześnie ekonomiczną oraz długofalowo pewną bazę dla indywidualnych rozwiązań systemowych w aplikacjach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego.  

Szafa sterownicza zaprojektowana specjalnie dla firmy TESIUM GmbH, doświadczonej w projektowaniu i wykonywaniu instalacji dla procesów przetwórczych firmy inżynierskiej, pozwala teraz na ustanowienie pewnego „standardu warsztatowego”. Wszystkie szafy sterownicze certyfikowane przez ATEX mogą być wykonane w jednakowy sposób pod względem wielkości, wyposażenia i ewentualnie funkcji. Te indywidualnie doposażone szafy są dostępne jako kompletny produkt od jednego dostawcy, poczynając od inżynierii, poprzez kompletację i montaż, aż po dokumentację i certyfikację.

Szafy sterownicze z systemowym certyfikatem zgodnym z normą PTB 13 ATEX 1010 x odpowiadają klasie ochrony EX e (obudowa z klasą ochrony o podwyższonym bezpieczeństwie) i są doposażone indywidualnie w zawory z szerokiego portfolio produktów. Również przy wysokiej szczelności kanału oraz odpowiedniej ilości ciepła odpadowego zamocowane na stałe orurowanie zaopatruje szafę w dopływ powietrza przy panującej temperaturze do 45 °C. Kompaktowe szafy są szczególnie wydajne w połączeniu z zabezpieczonymi wyspami typu 8640. Na nich mogą być nadbudowane moduły pneumatyczne dysponujące 2- 64 funkcjami zaworowymi. Przemyślany dobór i przyporządkowanie wszystkich komponentów pozwala długofalowo uniknąć bądź zminimalizować wycieki i inne ryzyka, powodowane np. poprzez pękające kable. Zabezpieczone zawory pozwalają dodatkowo na prace i serwis podczas pracy układu w zakresie dopuszczonym przez ATEX; możliwy jest również Hot Swap zarówno elektryczny, jak i pneumatyczny.

Funkcje zaworowe standardowe i o podniesionym bezpieczeństwie

Kombinacja w szafie komponentów zaworowych standardowych i o podwyższonym bezpieczeństwie dba o wyjątkową elastyczność i kompaktową konstrukcję. Dodatkowo dobudowany został zdalny system I/O ET 200iSP marki Siemens. Dzięki tym rozwiązaniom wszystkie sygnały polowe, jak ciśnienie, temperatura, napełnienie i przepływ są dokładnie tak samo opracowane jak sygnały Namur ze sterowanych przez wyspę zaworową napędów, zaworów kulowych i motylkowych. Kombinacja zaworów o podwyższonym bezpieczeństwie i standardowych na tym samym bloku zaworowym, znacznie pozwala oszczędzić miejsce i nakład na instalację, ponieważ dotychczasowa zwykle odrębna pneumatyka nie jest wykorzystywana. Zawory, które umocowane są na niższym rzędzie systemu ET200iSP, przejmują funkcje zaworów bezpieczeństwa z zaszeregowaniem SIL do SIL 2 według normy IEC 61508. Pozostałe zawory natomiast spełniają standardowe funkcje nie związane z wymogami SIL.