Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Wyspa zaworowa typu 8652 z redundancją systemową PROFINET S2

Nasza wyspa zaworowa typu 8652 obsługuje teraz także redundancję systemową PROFINET S2. Dowiedz się więcej na temat korzyści.

Type 8652 with Profinet Redundancy S2

Redundancja systemowa jest niezbędnym wymogiem w przemyśle przetwórczym lub obiektach infrastrukturalnych, ponieważ instalacje muszą być konserwowane nawet w przypadku awarii. 

Przerwanie ciągłego procesu produkcyjnego może doprowadzić do poważnych problemów finansowych, a nawet stwarzać zagrożenie dla osób w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego w tych obszarach istnieją szczególne wymagania dla układów sterowniczych instalacji i urządzeń polowych.

Większa dostępność instalacji dzięki typowi 8652 z redundancją systemową PROFINET S2

W przypadku awarii maszyny, instalacji lub układu sterowniczego instalacji przedsiębiorstwo ponosi wysokie koszty w związku z przestojami i związanymi z tym stratami w produkcji. 

Dlatego też oprócz protokołu redundancji mediów (z ang. „Media Redundancy Protocol”, MRP)PROFINET wyspa zaworowa typu 8652 jest teraz dostępna także z redundancją systemową S2

Two diagrams with valve islands connected to one or two control units. Illustration of cable breaks between the valve islands (both diagrams), but also between the control unit (only on the right)

PROFINET S2 w połączeniu z protokołem redundancji mediów (MRP) rozwiązuje dwa krytyczne problemy: utratę komunikacji z urządzeniem (z lewej strony) i awarię programowalnego sterownika logicznego (PLC) (z prawej strony).

Zapobieganie awarii generalnej w przypadku usterki technicznej pojedynczego urządzenia dzięki protokołowi redundancji mediów (MRP)

Jeśli połączenie komunikacyjne typu 8652 zostanie przerwane, np. z powodu przerwania przewodu, wyspa zaworowa będzie zasilana przez dodatkowy kabel poprzez alternatywną ścieżkę komunikacyjną. Oznacza to, że można zapobiec awariom spowodowanym przerwaniem przewodu na poziomie obiektu lub urządzenia. 

Niemniej jednak funkcja ta nie zapobiega wyłączeniu w przypadku awarii programowalnego sterownika logicznego (PLC).

Zapobieganie awariom generalnym w przypadku usterek technicznych układu sterowniczego instalacji dzięki redundancji systemowej PROFINET S2

Dzięki odpowiedniemu interfejsowi PROFINET typu 8652 można teraz podłączyć jednocześnie do dwóch układów sterowniczych instalacji. Jeśli sterownik PLC ulegnie awarii lub wymaga konserwacji, druga sieć PROFINET jest używana nieprzerwanie do wymiany danych. 

Zapewnia to dostępność instalacji poprzez redundantną komunikację, także na poziomie układu sterowniczego. Krótsze przestoje instalacji oznaczają większą produkcję, dzięki czemu każdą minutę można efektywnie wykorzystać na produkcję.

 

Typ 8652

AirLINE – wyspa zaworowa – zoptymalizowana do automatyzacji procesów

Typ 8652
  • Możliwe wyłączenie zaworów związane z bezpieczeństwem
  • Łatwa diagnostyka za pomocą wyświetlacza LCD
  • Bezpieczeństwo procesu dzięki funkcjom pneumatycznym
  • Zoptymalizowane do instalacji na podłodze szafy sterowniczej
  • Warianty z zabezpieczeniem przed eksplozją zgodnie z ATEX/IECEx strefa 2

Zestawienie korzyści

✓ Większa niezawodność procesu i dostępność instalacji dzięki MRP i PROFINET S2
✓ Brak przestojów instalacji w przypadku przerwania przewodu lub usterki układu sterowniczego