Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Zautomatyzowana analiza wody procesowej i pitnej

Dostępna dla przemysłu i gospodarstw domowych woda jako nasz najważniejszy środek do życia musi być pod względem higienicznym bez zarzutu. Aby ten warunek spełnić, potrzebna jest stała i niezawodna analiza.

Pomiar parametrów wody – prosty, modułowy i dokładny

W procesie przygotowania wody kluczowo ważną rolę odgrywa monitoring. Jakość wody gruntowej w wielu miejscach silnie spada. Problem leży w często występujących zanieczyszczeniach, powodowanych np. przez pozostałości po lekach albo pestycydach, które sprawiają coraz większe trudności w procesie przygotowania wody pitnej.

Do tego dochodzą przepisy ustawowe, które regulują rodzaj pomiarów i ich częstotliwość. Regularnie musi być mierzona wartość pH i zmętnienie surowej wody. Z uwagi na to podejmowane są przygotowania, jak np. dodawanie flokulantów albo zastosowanie chloru, chlorowodoru, UV albo ozonu do dezynfekcji. Również tutaj konieczny jest monitoring jakości, aby zagwarantować zachowanie wartości granicznych.

Pomiar najróżniejszych parametrów wody, jak np. zmętnienie, wolny chlor, chlorowodór, wartość pH, przewodność albo potencjał ORP/Redox – dostarcza informacji na temat jakości Państwa wody.

Co te parametry wyrażają i w jaki sposób w jaki sposób nasz System Analizy online typu 8905 wspiera w wykonywaniu pomiarów najważniejszych parametrów wody, można dowiedzieć się tutaj:

 

Moja lista do porównania