Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Seminarium metalurgiczne GDMB w firmie Bürkert

W dniach 20 – 22 września odbywa się w Ingelfingen seminarium metalurgiczne „przyszłe wyzwania ochrony pracy i środowiska w obszarze metalurgii nieżelaznej”.

GDMB STowarzyszenie Metalurgów i Górników (GDMB Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute e.V) tuż po swoim założeniu poświęciło się problematyce wykształcenia i dokształcania inżynierów w obszarze metalurgii nieżelaznej. Idea ewoluowała od roku 1926 aż do dziś: „fachowe szkolenia dla kształcenia i dokształcania w obszarze metalurgii”.

Ścisły związek szkolenia z praktyką odbija się w przeprowadzanych od roku 1974 seminariach. Podczas seminariów opracowywane są wybrane aktualne obszary metalurgii nieżelaznej i dyscyplin powiązanych, zarówno jeśli chodzi o praktykę, jak i znaczenie teoretyczne.

Tegoroczne wykłady odbywają się w firmie Bürkert w Ingelfingen i powiązane zostaną z oprowadzeniem po zakładzie produkcyjnym oraz Systemhaus w Criesbach.

Dalsze informacje na temat seminarium i programu

Moja lista do porównania