Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Precyzyjny monitoring dezynfekcji wody pitnej

System Analizy Online firmy Bürkert może teraz określić również poziom dwutlenku chloru

Bürkert rozwinął projekt kostki czujnikowej Sensor Cube typ MS02 dla Systemu Analizy Online typ 8905. Można teraz do wyboru określić poziom wolnego aktywnego chloru albo dwutlenku chloru. System Analizy Online służy automatycznemu monitorowaniu najważniejszych parametrów analizy w procesie przygotowania wody pitnej.

System Analizy Online typu 8905 firmy Bürkert jest modułowym systemem służącym w pełni automatycznemu monitorowaniu wszystkich ważnych parametrów wody dzięki jednej jedynej platformie. Wersja bazowa zawiera kostki czujnikowe Sensor Cubes do pięciu wartości pomiaru: pH, potencjału Redox (ORP), przewodności, chloru i zmętnienia. Możliwości zastosowania Systemu Analizy Online rozszerzają się o kolejną wartość pomiaru dzięki określaniu zawartości dwutlenku chloru. Dwutlenek chloru jest dodawany do wody pitnej i procesowej w procesie dezynfekcji. Dzięki czujnikowi dwutlenku chloru może być w sposób ciągły monitorowana i dokumentowana jego koncentracja, a tym samym skuteczność wyjaławiania wody.

Więcej w komunikacie prasowym:

Moja lista do porównania