Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Precyzyjne, higieniczne i dynamiczne włączanie i regulacja

2- drogowe zawory membranowe z napędem uzupełniają paletę produktów Bürkert

electromotive 2 way membrane valves Type 3363 3323

Grupa produktów Bürkert obejmująca zawory procesowe z napędem została uzupełniona o zawory membranowe. Zawór odcinający typu 3323 i zawór regulacyjny typu 3363 dopełniają program zaworów napędzanych elektrycznie i wytyczają nowe kryteria – szczególnie przy aplikacji bez doprowadzania sprężonego powietrza - w odniesieniu do wydajności, niezawodności i rentowności.

Zawory z napędem elektrycznym uzupełniają program Bürkert  dla zastosowań, gdzie napęd pneumatyczny nie jest zalecany lub nie ma możliwości doprowadzenia sprężonego powietrza, ewentualnie taka możliwość istnieje, ale wymaga zbyt wielu nakładów. Mają wysoką jakość regulacji przy wysokiej dynamice i osiągają zadane wartości dokładnie i bez opóźnień z dynamiką 4 mm/s. Maksymalny czas zamykania wynosi poniżej 4,5 s. W odróżnieniu do zaworów pneumatycznych nie powinno dochodzić przy ich użyciu do przeregulowania, czyli sytuacji, gdy sygnał wyjściowy przez krótki czas po zmianie jest wyższy lub niższy niż wartość zadana (ang. overshoot / undershoot).

 

Więcej w komunikacie prasowym: