Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Narzędzie do kalibracji i czyszczenia modułów czujnikowych

 

Przenośny moduł pozwala oszczędzić czas i pieniądze przy konserwacji czujników

Woda pitna jako środek spożywczy musi być precyzyjnie monitorowana w warunkach masowego zaopatrywania, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym oraz w produkcji używek. Z naszym sprawdzonym Systemem Analizy Online typu 8905 można zmierzyć wszystkie istotne dla tych branż parametry wody. Modułowo rozbudowany system oferuje miejsce aż dla sześciu kostek czujnikowych, m.in. dla pomiarów ORP (oxidation reduction potential lub potencjał redox), pomiaru pH, chloru, zmętnienia albo przewodności.

Więcej w komunikacie prasowym:

Artykuł prasowy
Narzędzie do kalibracji i czyszczenia modułów czujnikowych Narzędzie do kalibracji i czyszczenia modułów czujnikowych

Woda pitna jako środek spożywczy musi być precyzyjnie monitorowana w warunkach masowego zaopatrywania, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym oraz w produkcji używek. Z naszym sprawdzonym Systemem Analizy Online typu 8905 można zmierzyć wszystkie istotne dla tych branż parametry wody.

Typ 8905

Ciągły system analizy wody

Typ 8905
 • Ciągła analiza wody pitnej i przemysłowej wody procesowej
 • Rozwiązanie oparte na modułowej technologii Bürkert kostek (Cube) i płyty tylnej
 • Połączenie Fieldbus do wszechstronnej komunikacji w środowisku przemysłowym
 • Połączenie Fieldbus do wszechstronnej komunikacji w środowisku przemysłowym, wymiana danych przez mobilną bramę sieciową
 • Bardzo niskie koszty utrzymania i najdłuższa żywotność dzięki technologii MEMS

Typ MS01

Kostka czujnikowa pH

Typ MS01
 • Całkowita kompatybilność z systemami büS i wieloma innymi kostkami czujnikowymi
 • Czujnik: Technologia MEMS ISFET
 • Funkcja Hot Swap umożliwia wymianę kostek czujnikowych podczas pracy
 • Minimalne zużycie wody pomiarowej
 • Rozwiązanie jest dostępne w 2 wariantach: standardowym oraz z dopuszczeniem do wody pitnej (ACS)

Typ MS02

Kostka czujnikowa do chloru (Cl2) lub dwutlenku chloru (ClO2)

Typ MS02
 • Całkowita kompatybilność z systemami büS i wieloma innymi kostkami czujnikowymi
 • Opcjonalnie pomiar chloru z kompensacją pH
 • Funkcja Hot Swap umożliwia wymianę kostek czujnikowych podczas pracy
 • Minimalne zużycie wody pomiarowej
 • Czujnik z technologią MEMS

Typ MS03

Moduł czujnika przewodności

Typ MS03
 • Całkowita kompatybilność z systemami büS i licznymi dalszymi modułami czujników
 • Komora rezystancyjna z 2 elektrodami
 • Hot Swap umożliwia wymianę modułu czujników podczas pracy.
 • Minimalne zużycie wody analizowanej

Typ MS04

Kostka czujnikowa redoks

Typ MS04
 • Całkowita kompatybilność z systemami büS i wieloma innymi kostkami czujnikowymi
 • Funkcja Hot Swap umożliwia wymianę kostek czujnikowych podczas pracy
 • Minimalne zużycie wody pomiarowej
 • Rozwiązanie jest dostępne w 2 wariantach: standardowym oraz z dopuszczeniem do wody pitnej (ACS)

Typ MS05

Kostka czujnikowa do pomiaru zmętnienia

Typ MS05
 • Całkowita kompatybilność z systemami büS i wieloma innymi kostkami czujnikowymi
 • Czujnik optyczny zgodny z normą DIN EN ISO 7027 lub opcjonalnie metodą EPA 180.1
 • Funkcja Hot Swap umożliwia wymianę kostek czujnikowych podczas pracy
 • Minimalne zużycie wody pomiarowej
 • Z monitorowaniem wilgotności dla stale stabilnego pomiaru zmętnienia

Typ MZ20

System czyszczenia

Typ MZ20
 • Całkowicie automatyczne czyszczenie modułów czujnika typoszeregu MSxx
 • Zapobiega odkładaniu się zanieczyszczeń w systemie i modułach czujnika, co zapewnia stabilne w długim okresie pomiary
 • Dwa roztwory czyszczące do specjalnych przebiegów czyszczenia
 • Swobodnie definiowany przebieg czyszczenia dostosowany do użytkownika

Typ MZ15

Ręczny moduł kalibracji i czyszczenia

Typ MZ15
 • Samodzielne czyszczenie/kalibracja czujnika w razie potrzeby
 • Zachowanie indywidualnych standardów jakościowych / wytycznych
 • Wiarygodne i dokładne pomiary przez długi okres
 • Elastyczne zastosowanie i ekonomiczne oraz proste zapewnienie jakości na miejscu

Moja lista do porównania