Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail

Międzynarodowe Dni Prasy Fachowej w Bürkert Fluid Control Systems 2017

Industrie 4.0 to dziś temat centralny ...

Krok po kroku idee staną się rzeczywistością, a dyskusja o Industry 4.0 stwarza możliwość, aby wymagania rynków ocenić na nowo i na tej podbudowie rozwinąć nowe modele gospodarki.

Więcej w pliku:

Artykuł prasowy
Międzynarodowe Dni Prasy Fachowej w Bürkert Fluid Control Systems 2017Międzynarodowe Dni Prasy Fachowej w Bürkert Fluid Control Systems 2017

Industry 4.0 jest dziś tematem wiodącym. Krok po kroku wymuszone przez nią zmiany staną się rzeczywistością, a dyskusja o Industry 4.0 stwarza szansę, aby wymogi rynków ocenić na nowo i na tej podbudowie rozwinąć nowe modele biznesu.

Okazuje się, że nie wystarczy rozwinąć i zaoferować pojedyncze komponenty Industry 4.0. Potrzebny jest także fundament. Rozstrzygające w tej kwestii jest życzenie zindywidualizowanych i jednocześnie ekonomicznych produktów oraz opłacalna dystrybucja małych zamówień od 1 sztuki towaru i przy krótkich czasach realizacji. Wymaga to możliwie wysokiej elastyczności procesów produkcji, dostępności komponentów i materiałów oraz zależy od personelu.

Każde przedsiębiorstwo przeżywa swoją własną czwartą rewolucję przemysłową, którą musi zorganizować indywidualnie, aby wyposażyć się na przyszłość. 

Moja lista do porównania