Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
Box
Expres

Znajdź szybko dostępne produkty

Start

Przepływomierze magnetyczno-indukcyjne (EMF) od lat są wykorzystywane do ciągłego pomiaru przepływu w zastosowaniach przemysłowych. Idealnie nadają się one do pomiaru cieczy charakteryzujących się przewodnością elektryczną na poziomie ponad 5 μS/cm. Obok wody i ścieków do typowych obszarów zastosowań należą również inne zanieczyszczone ciecze.

Podstawowa zasada pomiaru przepływomierzy EMF opiera się na prawie indukcji Faradaya. Cewki przepływomierza wytwarzają pole magnetyczne skierowane prostopadle do kierunku przepływu. Zgodnie z prawem indukcji Faradaya ciecz o przewodności elektrycznej przepływająca przez pole magnetyczne indukuje prąd pomiędzy obiema elektrodami, na podstawie którego można mierzyć napięcie. Im wyższa jest prędkość przepływu, tym wyższe jest napięcie indukowanego prądu elektrycznego. Ten sygnał napięciowy jest przetwarzany przez zintegrowany moduł elektroniczny w sygnał standardowy (np. 4–20 mA lub w P).

W skład naszego portfolio przepływomierzy wchodzą zarówno urządzenia EMF typu „Insertion“, jaki i „Full Bore“ — w różnych wariantach. Podczas gdy pole magnetyczne w przepływomierzach „Full Bore“ rozciąga się nad całym przekrojem rury, w wariancie „Insertion“ pole magnetyczne odchodzące od zanurzonej czułki jest przenoszone na częściowy obszar medium.

Moja lista do porównania