Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
contact bubble
Individuální řešení

Czy chcesz wspólnie z nami opracować i zrealizować indywidualne rozwiązanie?

 Ordynacyjny

 E-Mail

 

Mieszanie wody za pomocą systemu

Stała jakość wody procesowej

Zalety i korzyści

  • Niezawodna jakość dzięki rozległemu know-how dotyczącemu zastosowań
  • Doradztwo, projektowanie, produkcja i serwis od jednego dostawcy
  • Niższe koszty i oszczędność czasu
  • Podwyższone bezpieczeństwo procesu dzięki optymalnie dopasowanym do siebie komponentom

Dla mieszania wody i otrzymywania specyficznej jakości wody ważne są precyzyjne pomiary i dozowanie wody procesowej i uzupełniającej. Aby zapewnić skuteczne spełnienie wszystkich wymagań, firma Bürkert oferuje indywidualne rozwiązania dla jednostek mieszających w zakresie przygotowania wody, które mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.

Wyzwania i nasze rozwiązanie

Technologia wentylacji pomieszczeń

Air-conditioning technology

Aby zapobiec korozji i osadom w urządzeniach nawilżających i systemach klimatyzacyjnych, jakość wody uzupełniającej często musi być regulowana poprzez mieszanie surowej i czystej wody. Przestrzeganie określonych wartości granicznych ma duże znaczenie dla gwarancji. Aby proces przygotowania wody był ekonomiczny, oblicza się punkt pracy systemu, który wymaga możliwie mało uzdatnionej wody. W tym celu przygotowana woda jest mieszana w konkretnych proporcjach z wodą nieoczyszczoną w celu uzyskania wody uzupełniającej.

Cooling tower make-up water

Woda uzupełniająca wieży chłodniczej

Również w wieżach chłodniczych konieczna jest regulacja wody procesowej przez dostarczenie wody uzupełniającej, aby zapobiec korozji i osadom spowodowanym zagęszczeniem wody. Wartości graniczne dla wody procesowej są określane przez producenta instalacji i uzyskiwane poprzez doprowadzenie wody uzupełniającej. W tym celu przygotowana woda jest mieszana w konkretnych proporcjach z wodą nieoczyszczoną w celu wytworzenia wody uzupełniającej wieży chłodniczej.

Brewing water

Woda warzelnicza

Jakość piwa zależy od jakości wody użytej do warzenia, ponieważ ma ona duży wpływ na smak piwa. W celu uzyskania stałej wysokiej jakości woda surowa jest często prawie całkowicie odsalana przez aplikację membranową, a następnie mieszana do uzyskania pożądanej jakości. Dla precyzyjnego mieszania wody i uzyskania jej stałej jakości we wszystkich niemal aplikacjach membranowych do przygotowania wody warzelniczej używa się jednostki mieszającej.

Irrigation

Nawadnianie

Nieprawidłowa jakość wody surowej podczas nawadniania może prowadzić do zasolenia gleby lub zmiany jej struktury. Ma to negatywny wpływ na ilość i jakość plonów. Z tego powodu woda uprzednio odsolona całkowicie przed nawadnianiem jest ponownie wzbogacana o składniki wspomagające wzrost roślin. Jednostka mieszająca dzięki dokładnemu dozowaniu pozwala zaoszczędzić na kosztach dodatkowych chemikaliów. Mieszanie wody ma zalety ekonomiczne, zwłaszcza w przypadku wysokiego zapotrzebowania na wodę do nawadniania.

Drinking water

Woda pitna

W przypadku zaopatrywania w wodę pitną stawiane są najwyższe wymagania dotyczące jakości wody. Ważną rolę odgrywa przy tym stałe przestrzeganie przepisów zdrowotnych i unikanie uszkodzeń instalacji, takich jak korozja lub osady w systemach dystrybucyjnych. Po uzdatnieniu wody metodą zmiękczania lub odwróconej osmozy woda musi być wymieszana, dla zachowania zgodności z regionalnie określonymi wartościami granicznymi. Korozji i osadów można unikać m.in. poprzez optymalne ustawienie równowagi wapnia i dwutlenku węgla.

Moja lista do porównania