Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
wyślij e-mail
contact bubble
Individuální řešení

Czy chcesz wspólnie z nami opracować i zrealizować indywidualne rozwiązanie?

 Ordynacyjny

 E-Mail

 

Zarządzanie projektami

Klucz do skutecznego przebiegu procesu

Aby właściwie zrealizować różnorodne zadania w ramach rozwoju produktu, konieczne jest odpowiednie planowanie, koordynacja i sterowanie.
Metoda zarządzania projektami stosowana w firmie Bürkert to odpowiednia podstawa partnerska dostosowana do potrzeb.

Przegląd Twoich wartości dodanych

 • Urzeczywistnienie indywidualnego projektu rozwojowego
  Dzięki wspólnej analizie wymagań technicznych we współpracy z klientem tworzymy odpowiednią specyfikację produktu, dostosowaną do projektu rozwojowego.
 • Przejrzyste planowanie terminów i kosztów
  Regularne spotkania koordynacyjne dotyczące terminów i kosztów projektu zapewniają wzajemne zaufanie oraz umożliwiają współpracę partnerską.
 • Skuteczny i efektywny przebieg procesu
  Powtarzalne planowanie z coraz większym uszczegóławianiem w trakcie procesu umożliwia modyfikacje oraz zapewnia skuteczne zarządzanie projektem.
 • Minimalne ryzyko
  Zlecenia i zatwierdzenia według faz tworzą strukturę i zmniejszają ryzyko.
 • Bezpośrednia komunikacja
  Dzięki elastycznemu włączeniu do współpracy przy projekcie potrzebnych specjalistów w każdej chwili dostępny jest kompetentny partner do kontaktów w zakresie zagadnień związanych z projektem. Jest to możliwe dzięki stosowanej jednolicie w całym przedsiębiorstwie metodyce zarządzania projektem.
 • Zakres projektu dostosowany do wymagań pod względem kosztów i czasu
  Wymagania klienta określają zakres stosowania narzędzi do zarządzenia projektem, optymalizując w ten sposób nakład czasu i koszty. Dzięki indywidualnemu kontrolowaniu projektu zapewniamy dużą skuteczność realizacji.

Moja lista do porównania