Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Zewnętrzne powietrze sterowania

W przypadku zaworów ze sterowaniem wstępnym zasilanie sterowania wstępnego może pochodzić wewnętrznie od przyłącza 1 zaworu roboczego (wewnętrzne powietrze sterowania) lub od przyłącza zewnętrznego (ewentualnie poprzez oddzielny obwód powietrza sterowania).

Jeśli zawór roboczy zasilany jest podciśnieniem lub nadciśnieniem mniejszym od niezbędnego ciśnienia sterowania, musi być obowiązkowo doprowadzone powietrze sterowania. Z zasady zewnętrzne powietrze sterowania stabilizuje zawsze sygnał.

Moja lista do porównania