Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Zawór proporcjonalny

Podstawą zaworów proporcjonalnych firmy Bürkert są elektrozawory, które zamykane są bezprądowo przez sprężynę. Dzięki zmianom konstrukcyjnym elektrozaworów dla każdego dowolnego prądu cewki można uzyskać równowagę siły sprężyny i elektromagnesu. Wartość prądu cewki lub siły elektromagnesu określa skok zwory lub otwarcia zaworu, przy czym w przypadku idealnym otwarcie zaworu jest zależne liniowo od prądu.

Zawór proporcjonalny ze sterowaniem wstępnym

Poniższy rysunek ilustruje zasadę działania. W stanie zamkniętym po stronie wejściowej medium jest pod ciśnieniem p1, rdzeń lub zwora (3) odpadła i naciska na gniazdo sterowania wstępnego (4). Przez to i pod wpływem siły sprężyny tłoka działającej na tłok (2), gniazdo główne (5) jest zamknięte. Otwór dławiący (6) umożliwia, że medium występujące w przestrzeni sterowania (1) naciska ciśnieniem px z góry na membranę lub pierścień. Przy odpowiednim zaprojektowaniu otworu dławiącego, gniazda sterowania wstępnego i stosunków powierzchni stopnia głównego, siły działające na tłok przy określonym otwarciu gniazda pozostają w równowadze. Tłok nadąża za rdzeniem stale przesuwanym osiowo w sterowaniu wstępnym proporcjonalnym, w przypadku idealnym dokładnie na odległość, która zapewnia równowagę.

Moja lista do porównania