Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Zasilanie pośrednie bloków zaworów

W przypadku bardzo dużego zapotrzebowania na powietrze, długich przewodów łączących i pracy równoległej kilku zaworów przez równoczesne załączenie uwarunkowane przez instalację, może wystąpić sytuacja, w której zasilanie powietrza sterowania jest niedostateczne i nastąpi awaria.

W takim przypadku wymagane jest zasilanie pośrednie lub dodatkowe. Moduł podstawowy pneumatyczny i moduł przyłączeniowy pneumatyczny bloków zaworów są przygotowane do tego rodzaju zasilania pośredniego lub dodatkowego. Te dodatkowe zasilania mogą być wykonane oddzielnie wzajemnie połączonymi kanałami napowietrzającymi i odpowietrzającymi (oddzielnymi lub nakładającymi się). Dla specjalnych zastosowań możliwe jest zasilanie pośrednie bloków zaworów dla różnych stopni ciśnienia w systemie.

Moja lista do porównania