Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Zasada pomiaru element oporowy pt100

Przebieg oporności PT100

Do pomiarów elektrycznych temperatury bardzo często wykorzystuje się zależność temperaturową oporu elektrycznego metali. Wzrasta on wraz ze wzrostem temperatury. Zjawisko to nazywa się PTC (Positive temperature coefficient). W przemysłowej technice pomiarowej stosuje się platynę jako metalowy materiał oporowy, gdyż wysoka odporność chemiczna, dobra powtarzalność właściwości elektrycznych i łatwa obróbka stanowią najlepsze warunki dla takich zastosowań. W normie DIN EN 60751 zdefiniowano oporności elektryczne i dopuszczalne odchyłki w zależności od temperatury. Wartość znamionowa czujnika PT100 wynosi 100 w temperaturze 0 °C.

Moja lista do porównania