Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Regulator procesu

Schemat funkcjonalny regulatora położenia ze zintegrowanym regulatorem procesu

Wszystkie pozycjonery firmy Bürkert mogą być używane ze zintegrowanym regulatorem procesu. Spełnia on funkcję pełno wartościowego regulatora PID dowolnie programowanego i może pracować z zewnętrzną wartością zadaną poprzez sygnał znormalizowany lub z wewnętrzną wartością zadaną ustawianą bezpośrednio na urządzeniu.

Moja lista do porównania