Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Regulator o działaniu ciągłym (PI)

Do wymagających zadań regulacyjnych stosuje się regulatory o działaniu ciągłym.

Istnieją różne regulatory o działaniu ciągłym, zastosowanie znajdują głównie regulatory P, PI, PD i PID. Te typy regulatorów różnią się dynamiką, to znaczy właściwościami wielkości nastawczej w funkcji czasu w zależności od uchybu regulacji.

Regulatory te charakteryzują się odpowiedzią skokową, także przebiegiem wielkości regulowanej w funkcji czasu po skokowej zmianie wielkości wejściowej, odchyłką regulacji xw.

Moja lista do porównania