Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
    • Biuro główne
      Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
      Branch-Office of Austria
      Bernardynska street 14 a
      PL-02-904 Warszawa
      Telefon +48 22 840 60 10
      Telefaks +48 22 840 60 11
      e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
    • Biuro główne
      Burkert Austria GmbH
      Diefenbachgasse 1-3
      A-1150 Vienna
      Telefon +43 1 8941333
      Telefaks +43 1 894 1300
      e-mail vasb@ohrexreg.ng
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Regulator o działaniu ciągłym (PI)

Do wymagających zadań regulacyjnych stosuje się regulatory o działaniu ciągłym.

Istnieją różne regulatory o działaniu ciągłym, zastosowanie znajdują głównie regulatory P, PI, PD i PID. Te typy regulatorów różnią się dynamiką, to znaczy właściwościami wielkości nastawczej w funkcji czasu w zależności od uchybu regulacji.

Regulatory te charakteryzują się odpowiedzią skokową, także przebiegiem wielkości regulowanej w funkcji czasu po skokowej zmianie wielkości wejściowej, odchyłką regulacji xw.

Moja lista do porównania