Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

QHD

Qualified Hygenic Design

System badania czystości komponentów

Stopień 1 zawiera teoretyczny dowód konstrukcji zgodnej z zasadami higienicznymi. Zachowanie norm odpowiednich dla danej części udokumentowane jest własnym zaświadczeniem i naklejką QHD. Producent deklaruje, że według aktualnego stanu techniki zachowana jest higieniczna konstrukcja zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów.

 

Poziom 2 zawiera weryfikację na podstawie standardowego testu opracowanego przez Katedrę Maszyn i Aparatów Uniwersytetu w Monachium, Freisingen-Weihenstephan (praktyczny dowód czystości).

Moja lista do porównania