Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Przewodność indukcyjna

Komora przewodności indukcyjnej zawiera dwie cewki: jedną nadawczą i jedną odbiorczą.

Cewki umieszczone są w obudowie palcowej. Przez palec i cewkę wykonany jest otwór. Płyn obejmuje palec i znajduje się również w otworze. Do cewki nadajnika podawane jest napięcie zmienne sinusoidalne. Wtedy powstaje w płynie prąd proporcjonalny do przewodności. Prąd ten generuje ponownie napięcie w cewce odbiornika. Na podstawie pomiaru tego napięcia i znajomości stałej komory wyznacza się przewodność. Wbudowany czujnik temperatury służy do kompensacji przewodności.

 

Zasada pomiaru przewodności indukcyjnej

Moja lista do porównania