Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Pomiar poziomu napełnienia

Przetwornik wysyła fale ultradźwiękowe i wyznacza czas przebiegu sygnału odbitego od powierzchni.

Na podstawie tego czasu urządzenie oblicza odległość dolnej krawędzi czujnika od tej powierzchni. Wpływ prędkości dźwięku zależnej od atmosfery otoczenia kompensuje się automatycznie przez wprowadzenie specyficznej wartości i pomiar temperatury otoczenia przetwornika. Przy znanej odległości pomiędzy dolną krawędzią czujnika i dnem zbiornika przyrząd może wskazać stan napełnienia lub przy znanej geometrii zbiornika objętość znajdującą się jeszcze w zbiorniku. Różne filtry echa zakłócającego umożliwiają stosowanie w zbiornikach z konstrukcjami wytwarzającymi echo zakłócające.

Moja lista do porównania