Udostępnij pocztą e-mail

Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
 

Pomiar poziomu napełnienia

Przetwornik wysyła fale ultradźwiękowe i wyznacza czas przebiegu sygnału odbitego od powierzchni.

Drukuj

Na podstawie tego czasu urządzenie oblicza odległość dolnej krawędzi czujnika od tej powierzchni. Wpływ prędkości dźwięku zależnej od atmosfery otoczenia kompensuje się automatycznie przez wprowadzenie specyficznej wartości i pomiar temperatury otoczenia przetwornika. Przy znanej odległości pomiędzy dolną krawędzią czujnika i dnem zbiornika przyrząd może wskazać stan napełnienia lub przy znanej geometrii zbiornika objętość znajdującą się jeszcze w zbiorniku. Różne filtry echa zakłócającego umożliwiają stosowanie w zbiornikach z konstrukcjami wytwarzającymi echo zakłócające.

Moja lista do porównania