Udostępnij pocztą e-mail
Nie wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione
Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
  • Siedziba
  • Systemhaus
  • Dystrybutor
  • Urząd
  • Roślina
  • Centrum logistyczne
bürkert
 

Pomiar pH

Stężenie jonów wodoru (właściwie oznaczone jako wartość pH) w roztworze wodnym wytwarza różnicę potencjałów na elektrodzie pomiarowej (membrana szklana czuła na pH) w stosunku do elektrody odniesienia (Ag/AgCl).

Drukuj

Napięcie to mierzy się przy pomocy wysokoomowego pehametru i przekształca na wartość pH. Zależność pomiędzy wartością pH i napięciem jest liniowa przy nachyleniu charakterystyki 59,16 mV/wartość pH. Nachylenie jest zależne od temperatury i kompensowane jest przez wbudowany czujnik temperatury.

Moja lista do porównania