Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Pomiar materiałów gazowych

Ilustracja zmiany objętości zależnie od miejsca pomiaru

Pomiar materiałów gazowych

W przeciwieństwie do płynów gazy są ściśliwe. Gęstość gazu zmienia się w zależności od ciśnienia i temperatury. Zgodnie ze wzorem stanu idealnego gazu

objętość zmienia się w przykładzie na rys. 1 z 1 m3 przed sprężarką do 0,172 m3 za sprężarką. Ponieważ w przykładzie chodzi o przepływ, podana jest objętość w odniesieniu do czasu (przepływ objętościowy).

Na rysunku przedstawiono strumień masowy powietrza. Pozostaje on stały na całym odcinku i wynosi 1,205 kg/h. Gęstość zmienia się z 1,205 kg/m3 przed sprężarką na

             kg
7,001 -------
             m³

za sprężarką. Zazwyczaj przepływ masowy podaje się jako znormalizowany przepływ objętościowy, tzn. jako strumień objętości odniesiony do stanu normalnego zgodnie z normą DIN 1343.

Moja lista do porównania