Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Pomiar, bezpośredni w strumieniu pobocznym

Schemat funkcjonalny czujnika obejściowego w technologii CMOS-Sens (przekrój kanału obejściowego)

Pomiar danych następuje bezpośrednio w kanale obejściowym. Element przepływu laminarnego w kanale głównym wytwarza niewielki spadek ciśnienia, który tłoczy niewielką część przepływu całkowitego przez kanał obejściowy. Osadzony tam czujnik dokonuje pomiaru przepływu masowego bezpośrednio jak różnicę temperatur. Pomiar następuje tutaj w specjalnie ukształtowanym kanale przepływu, którego ścianka w jednym miejscu zawiera chip krzemowy z wytrawioną membraną. Na tej membranie w technologii CMOSens® umieszczony jest opornik grzejny oraz symetrycznie do niego dwa czujniki temperatury w kierunku przepływu i w kierunku przeciwnym do przepływu. Gdy opornik grzejny zasilany jest stałym napięciem, napięcie różnicowe czujników temperatury stanowi wymiar przepływu masowego gazu przepływającego w kanale nad chipem.

Moja lista do porównania