Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
   Website http://www.buerkert.pl/
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
   Website http://www.buerkert.at/
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskowe

Ochrona środowiska jest istotną częścią kultury przedsiębiorstwa Bürkert Werke i zdefiniowana jest przez kierownictwo w Zintegrowanym Podręczniku Zarządzania (IMH) Grupy Firmowej jako część wzoru przedsiębiorstwa.

Cele przedsiębiorstwa udokumentowane są przez kierownictwo na podstawie ustalenia celów w aspekcie środowiskowym i poszczególnych celów. Cele określone są w odniesieniu do oddziaływania na środowisko wszystkich czynności, produktów, zasobów i usług przedsiębiorstwa. Już nasza samoświadomość wyraża znaczenie, jakie przywiązujemy do jakości, bezpieczeństwa pracy i produktów oraz ochrony środowiska. Firma Bürkert wdrożyła w 2001 ukierunkowany na proces zintegrowany system zrządzania dla obszaru AS/US/QS. System jest regularnie oceniany przez odpowiedzialne osoby i dostosowywany do warunków zakładowych. Obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i ciągłego doskonalenia zakładowej ochrony środowiska jest od lat codzienną praktyką w firmie Bürkert. Ważny jest nie tylko pomysł, ale działania i czyny każdego człowieka. Każdy pracownik zobowiązany jest do wniesienia wkładu, aby firma Bürkert przodowała jeśli chodzi o jakość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Moja lista do porównania