Bürkert - Blisko Ciebie
Urząd /2
  • Biuro główne
   Burkert-Contromatic G.m.b.H Austria - Oddzial w Polsce
   Branch-Office of Austria
   Bernardynska street 14 a
   PL-02-904 Warszawa
   Telefon +48 22 840 60 10
   Telefaks +48 22 840 60 11
   e-mail ohrexreg@ohrexreg.cy
  • Biuro główne
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Telefaks +43 1 894 1300
   e-mail vasb@ohrexreg.ng
 • Biuro główne
 • Siedziba
 • Systemhaus
 • Dystrybutor
 • Urząd
 • Roślina
 • Centrum logistyczne
bürkert
 

Pobór prądu przez elektromagnesy prądu zmiennego

Elektromagnes prądu przemiennego przy większych skokach wytwarza większą siłę przyciągania niż porównywalny elektromagnes prądu stałego.

Pobór prądu elektromagnesów prądu zmiennego determinowany jest przez indukcyjność. Wraz ze wzrostem skoku maleje opór indukcyjny, co powoduje wzrost poboru prądu. Dlatego w chwili załączenia przepływa większy prąd elektryczny. Elektromagnesy prądu zmiennego w chwili włączenia, a więc przy maksymalnej szczelinie powietrznej, pobierają znacznie większą moc niż przy przyciągniętej zworze.

Moja lista do porównania